ระบบ (Grid Intraactive or Hybrid Systems )


      ระบบนี้ได้รวมเอาข้อดีของทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน ทำให้เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบที่สุด คือสามารถลดค่าไฟฟ้ารายเดือนไปได้มาก ทั่งยังสามารถมีไฟฟ้าสำรองใช้ยามไฟดับได้ด้วย ซึ่งเป็นข้อด้อยของระบบ On Grid เมื่อไฟฟ้าดับระบบก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้  ระบบ Hybrid นี้ต้องใช้แบตเตอร์รี่สำรองไฟด้วยครับ.นอกจากนี้เราอาจเอาพลังงานทดแทนอื่น มาร่วมด้วยอาทิพลังงาน Hydro น้ำและ Wind Turbine พลังงานจากลมเป็นตัน

 

Powered by www.solarcellcity.com @ 2013 All right reserved.