Articles

Battery Deep Cycle โซล่าเซลล์


Globatt INVA (โกลแบต อินวา)

แบตเตอรี่ Deep Cycle ระดับพรีเมียม

แบตเตอรี่ สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ระดับพรีเมี่ยม ผ่านกระบวนการผลิตมาตราฐาน ประเทศเยอรมันนี สามารถจ่ายพลังงานปริมาณน้อยได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ออกแบบ ให้มีเทคโนโลยี Magic eye (Charge Indicator) ตรวจสอบการใช้งานแบตเตอรี่ได้แม้
ขณะ การใช้งาน และขั้วขันน้อตแบบสกรู แผ่นธาตุผลิตจากอัลลอย์ชนิดพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพ การไหลเวียนของอิเล็กตรอน ลดการหดตัว การขยายตัวของแผ่นธาตุ มีความแข็งแรงทนทาน ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนาน มากยิ่งขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แบตเตอรี่ Globatt INVA รับประกัน 12 เดือน

แบตเตอรี่ ขนาด 120Ah ออกแบบให้มีหัวปรอทสำหรับตรวจสอบระดับ

น้ำกลั่นให้อยู่ในระดับปรกติเสมอ ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ สังเกตได้ง่าย

Powered by www.solarcellcity.com @ 2013 All right reserved.