ผลงานติดตั้งระบบโซล่ารูฟท๊อป


งานติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อป แน่นอนว่าต้องติดตั้งบนหลังคา ลูกค้าบางคนมีความกังวลว่าจะทำให้หลังคารั่ว ซึม หรือมีปัญหาความแข็งแรงของหลังคาหลังการติดตั้ง ไม่ต้องกังวลเลยเพราะทางบริษัทได้เลือกอุปกรณ์สำหรับงานประกอบชุดติดตั้งแผง โซล่าเซลล์บนหลังคาที่เป็นมาตรฐานสากล ไม่มีการนำเหล็กฉาก เหล็กแผ่น มาอ๊อกต่อ หรือโมดิไฟร์ ใดๆทั้งสิ้น และนี้เป็นภาพผลงาน บางส่วนของบริษัทฯ

ติดตั้งโซล่าเซลล์ JUSMAG THAI 15kW ขนาด : 15 กิโลวัตต์ (Solar Rooftop size 15kW) แผงโซล่าเซลล์ : 50 แผง , อิเวอร์เตอร์ : JFY...
บ้านชมดง หัวหิน กำลังผลิตรวม 10kW ขนาด : 35 กิโลวัตต์ (Solar Rooftop size 35-kW) แผงโซล่าเซลล์ : 117 แผง ,...
ติดตั้งโซล่าเซลล์ บ้านคุณเปิ่น 10kW ขนาด : 10 กิโลวัตต์ (Solar Rooftop size 10kW) แผงโซล่าเซลล์ : 34 แผง ,...
บ้านคุณธีรัตน์ 2.4kW (Invester ยี่ห้อ GoodWe) ขนาด : 2.4 กิโลวัตต์ (Solar Rooftop size 2.4kW) แผงโซล่าเซลล์ : 8 แผง ,...
ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท สุระสิริ จำกัด ขนาด 160kW เฟส 2 ขนาด : 160 กิโลวัตต์ (Solar Rooftop size...
บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด ขนาดติดตั้ง 100kW ขนาด : 100 กิโลวัตต์ (Solar Rooftop size...
  8 kW คุณสานิตย์ กทม. (โครงการขายไฟ เฟส 2) ขนาด : 8 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ : 32...
  10 kW คุณวิชัย เทเวศ กทม. (โครงการขายไฟ เฟส 2) ขนาด : 10...
  10 kW คุณอรรถนพ (โครงการขายไฟ เฟส 2) ขนาด : 10 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ : 40...
  10 kW คุณสุวรรณนี (โครงการขายไฟ เฟส 2) ขนาด : 10 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ : 40...
  5 kW คุณนที (โครงการขายไฟ เฟส 2) ขนาด : 5 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ : 20...
  10 kW คุณหมอไพโรจน์ (โครงการขายไฟ เฟส 2) ขนาด : 10 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ : 40...
  8 kW คุณมาลีวรรณ หนองจอก กทม. (โครงการขายไฟ เฟส 2) ขนาด : 8...
  10 kW คุณนิรัน ปทุมธานี (โครงการขายไฟ เฟส 2) ขนาด : 10...
  5 kW คุณนริศ (โครงการขายไฟ เฟส 2) ขนาด : 5 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ : 20...
  8 kW คุณศุภกฤติ บางใหญ่ กทม. (โครงการขายไฟ เฟส 2) ขนาด : 8...
  10 kW คุณไพศาล จ.ระยอง (โครงการขายไฟ เฟส 2) ขนาด : 10 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ :...
  4.2 kW คุณพิชิตชัย จ.กรุงเทพฯ (โครงการขายไฟ เฟส 2) ขนาด : 4.2...
  การเข้าบำรุงรักษา แผงโซล่าเซลล์ 100 kW บ.สุระศิริ ตามรอบครั้งที่ 1 (05/2015) 100 kW...
บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ลเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ขนาดติดตั้ง 250kW ขนาด : 250 กิโลวัตต์ (Solar Rooftop size...
บริษัท สุระสิริ จำกัด ขนาดติดตั้ง 100kW ขนาด : 100 กิโลวัตต์ (Solar Rooftop size 100kW) แผงโซล่าเซลล์ : 334 แผง...
  10 kW จ.กาญจนบุรี ขนาด : 10 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ : 33 แผง อิเวอร์เตอร์ :...
  20 kW รีสอร์ท จ.ระยอง ขนาด : 20 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ : 66...
  7.2 kW อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ขนาด : 7.2 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ : 24...
  900 W  อ.เมือง จ.ชลบุรี ขนาด : 900 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ : 3 แผง อิเวอร์เตอร์ :...
  10 kW อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ขนาด : 10 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ : 33...
  4.2 kW รอ.ปรีชา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ขนาด : 4.2 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ : 14...
  13.6 kW จ.กาญจนบุรี ขนาด : 13.6 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ : 46 แผง อิเวอร์เตอร์ :...
  50 kW อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ขนาด : 50 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ : 167...
  5.1 kW อ.เมือง จ.ตราด ขนาด : 5.1 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ : 17 แผง อิเวอร์เตอร์ :...
  9.9 kW โรงพิมพ์รุ่งเรืองพัฒนะกิจ กรุงเทพฯ ขนาด : 9.9 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ :...
  9.9 kW อ.เมือง จ.ระยอง ขนาด : 9.9 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ : 33...
  3.0 kW จ.กาญจนบุรี ขนาด : 3.0 กิโลวัตต์ แผงโซล่าเซลล์ : 10 แผง อิเวอร์เตอร์ :...
Powered by www.solarcellcity.com @ 2013 All right reserved.