ด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๔๖) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ประเภทบ้านอยู่อาศัย กำลังผลิตติดตั้ง 0 - 10 kWp อัตราการรับซื้อ 6.85 บาทต่อหน่วย เห็นชอบให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ครบตามเป้าหมาย แบบติดตั้งบนหลังคา ให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มสำหรับโครงการขนาดเล็กสำหรับที่พักอาศัยขนาดไม่ เกิน 10 กิโลวัตต์อีก 69.36 เมกะวัตต์ เพื่อให้ครบเป้าหมาย 200 เมกะวัตต์ โดยกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2558

  


 

ตัวอย่างผลงานการติดตั้งที่ผ่านมา

       

บริษัท อีโคโซล่าเซลล์ จำกัด รับติดตั้ง Solar PV Roof top โซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน เฟส 2 ประจำปี 2558 ขายไฟฟ้าคืนให้รัฐบาลได้ ในราคา 6.85 บาท/หน่วย ระยะเวลาคืนทุนเพียง 5.78 ปี เท่านั้น

ตารางแสดงความคุ้มค่าในการลงทุนเปรียบเทียบ
กำลังผลิต (KW) 5 KW  8 KW  10 KW 
ขนาดพื้นที่ในการติดตั้ง (ตารางเมตร) 32 52 64
ขนาดพื้นที่ในการติดตั้ง (ตารางวา) 8 13 16
จำนวนแผงโซล่าเซลล์ 250w ที่ต้องใช้  (แผ่น) 20 32 40
ขนาดอินเวอร์เตอร์ Growatt 3.6 KW ที่ใช้  (เครื่อง) - 1 -
ขนาดอินเวอร์เตอร์ Growatt 5 KW ที่ใช้  (เครื่อง) 1 1 2
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อเดือน(หน่วย) *  675 1,080 1,350
เงินลงทุน (บาท) 321,000 513,600 642,000
รายได้ขายไฟฟ้า กรณีขายให้การไฟฟ้า  (บาท/เดือน) ** 4,623.75 7,398 9,247.5
รายได้ขายไฟฟ้า กรณีขายให้การไฟฟ้า  (บาท/ปี) ** 55,485 88,776 110,970
จุดคุ้มทุน กรณีขายให้การไฟฟ้า (ปี)  5.78  5.78  5.78
* กรณีมีแสงอาทิตย์ 4.5 ชั่วโมงต่อวัน    
** ไม่เกิน 10kw ขายได้ 6.85 บาทต่อหน่วย

พบสินค้าที่เกี่ยวข้อง 3 รายการ
3.6 kW โซล่ารูฟท๊อป
(Solar Roof Top 3.6 kW)

แผงโซล่าเซลล์ : Talesun / Jetion Solar
อินเวอร์เตอร์ : GROWATT INVERTER

สำหรับผู้ติดตั้งในเขต กฟภ. และ กฟน.

194,400 บาท

Read more

5 kW โซล่ารูฟท๊อป
(Solar Roof Top 5 kW)

แผงโซล่าเซลล์ : Talesun / Jetion Solar
อินเวอร์เตอร์ : GROWATT INVERTER

สำหรับผู้ติดตั้งในเขต กฟภ. และ กฟน.

245,000 บาท

Read more

10 kW โซล่ารูฟท๊อป
(Solar Roof Top 10 kW)

แผงโซล่าเซลล์ : Talesun / Jetion Solar
อินเวอร์เตอร์ : GROWATT INVERTER

สำหรับผู้ติดตั้งในเขต กฟภ. และ กฟน.

490,000 บาท

Read more

 

Powered by www.solarcellcity.com @ 2013 All right reserved.