โซล่ารูฟท็อป สำหรับหลังคาอาคารเชิงพาณิชน์ โรงงานอุตสาหกรรม (Solar PV Roof Top)บริษัท อีโคโซล่าเซลล์ จำกัด รับติดตั้ง Solar PV Roof top โซล่าเซลล์บนหลังคา อาคารโรงงาน Commercial ต่างๆ ขายไฟฟ้าคืนให้รัฐบาลได้ ในราคาสูง คืนทุนภายใน 6-7 ปี และสามารถติดตั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้ โดยคืนทุนภายใน 8-9 ปี

 

[ สินค้าสำหรับโซล่ารูฟท็อป ราคาคุ้มค่า ]

Powered by www.solarcellcity.com @ 2013 All right reserved.