สายไฟสำหรับระบบโซล่าเซลล์


ชุดอุปกรณ์สายไฟ

ทางบริษัทเลือกใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับงานโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ เช่น MC4 Connactor , PV Cable เป็นต้น เพื่อให้ระบบโซล่ารูฟท็อปทำงานได้เต็มประสิทธิ จนทำให้การคืนทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

ข้อกำหนดของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องใช้สายไฟจำเพาะที่ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้นซึ่ง ต้องมีความสามารถทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 80 องศาเซลเซียส ซึ่งทางเอ็นจินีโอได้มีสายไฟชนิดนี้จำหน่ายเรียกสายนี้ว่า PV/PV1-F

คำ ถามที่พบจากลูค้าส่วนใหญ่คือ สาย PV1-F ต่างจากสาย VCT และสายไฟ THW อย่างไร? หากพิจารณาจากกระแสไฟฟ้าระหว่างกระแสตรง DC กับไฟฟ้ากระแสสลับ AC จะพบว่าไฟฟ้ากระแสตรงจะเคลื่อนตัวตามแนวผิวของสายไฟ นั่นหมายความว่าควรต้องใช้สายไฟที่เป็นสายฝอยๆ หรือเส้นเล็กจำนวนมากๆ จึงจะให้การเดินทางของไฟฟ้าได้ดี ในขณะที่ไฟฟ้ากระแสสลับจะเดินทางตามแนวแกนของสาย นั่นหมายความว่าการเลือกใช้สายไฟที่มีแกนเดียวจะทำให้ไฟฟ้าเดินทางได้ดี เหมาะสำหรับสรย THW เป็นต้น สรุปสายที่เหมาะสมกับระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ควรเป็นสายฝอยหรือสายที่มีเส้น เล็กบรรจุรวมกันหลายๆเส้น ซึ่งสาย PV1-F ได้ออกแบบมาเพื่อการผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยจำเพาะ และสายยังเคลือบด้วยนิเกิลเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของสายไฟฟ้าได้เป็นอย่าง ดี สายไฟชนิดนี้สามารถทนอุณหภูมิที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสายไฟได้ สูงมากกว่า 90 องศาเซลเซียส ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้
 

The photovoltaic cable is applied to photovoltaic system and comply with T?V 2PfG 1169/08.2007and UL 4703.
Structural Diagram:

 

1. Conductor: IEC 60228, class 5 stranded and tinned copper wire
2. Insulation: Cross linket LSHFPO double layer insulated
3. Sheath: Cross linked LSHFPO
4. Color of sheath: red, blue, black
 

 

Main Technical Data:
Type: PV/PV1-F
Rated voltage: 0.6kV
Temperature range: -40C~+90C dry or wet
Maximum operating temperature of conductor for 20000h: 120 C

Main Characteristics:

Characteristic
Index
Standard
Anti-ultraviolet test
720h

 

UL 1581.1200/2PfG 1169/08.2007

 

Environment requirements
RoHS fulfilled
2002/95/EC

 

Vertical flame test
passed
IEC 60332-1-2/ UL1581.1060

 

Service life
25 years
IEC 60216-2

 

PH value and conductivity
pH value >4.3, conductivity<10?s/mm
IEC 60754-2

 

Chlorine and bromine content
HCL<0.5%
2PfG 1169/08.2007

 

Fluorine content
F<0.1%

 

2PfG 1169/08.2007

 



Comparison table between the main technical indexes of the product and 2PfG 1169/08.2007 and UL 4703 criteria :

Characteristics
Bayi
2PfG 1169/08.2007
UL 4703
Environment requirements
RoHS fulfilled
/
/
Vertical flame test
VW-1
/
 
Insulation resistance at 20C
>1015 Ohm.cm
>1014 Ohm.cm
/
Insulation resistance at 90C
>1012 Ohm.cm
> 1011Ohm.cm
/
Insulation resistance constant at 20C
>3670M Ohm.km
/
/
Insulation resistance constant at 20C
>3.67M Ohm.km
/
/
Voltage test
AC10KV,5min
AC6.5KV,5min
AC3KV,1min


Certification status
Certification authority: TUV and UL approval
Standards: 2PfG 1169/08.2007 and UL 4703

Cable structure size: 

Specification TUV/UL dual certification TUV certification
outside diameter of cable Reference weight outside diameter of cable Reference weight
AWG/mm2
mm
kg/km
mm
kg/km
10 AWG/6 mm2
7.1+-0.3
115
6.4+-0.3
100

Remarks: the special outside diameter of cable can be produced according to the requirements of customers.

 

 

 

Powered by www.solarcellcity.com @ 2013 All right reserved.