สำรวจทิศทางและตำแหน่งติดตั้ง


ส่วนที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆของงานสำรวจก่อนลูกค้าจะพิจารณาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ หรือโซล่ารูฟท็อป คือ พื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ เป็นพื้นที่โล่งพอให้แสงแดดจากดวงอาทิตย์มาตกกระทบได้เต็มพื้นที่หรือไม่ เพราะโซล่าเซลล์ทำงานกับแดด จึงต้องติดตั้งบนจุดที่เจอแสงแดดได้ดีมากพอ

ทิศทางแสง และองศาของแผง

[ทิศใต้ 15 องศา] ขั้นต่อไปให้พิจารณาแนวของหลังคาว่าสามารถวางแผงโซล่าเซลล์ให้มีแนวขนานกับ ท้องฟ้าในทิศใต้ได้หรือไม่ เพราะเป็นทิศที่แสงแดดทำงานดีที่สุดในส่วนของประเทศไทย และควรวางแผงประมาณ 15 องศา เนื่องจากดวงอาทิตย์ช่วงเที่ยง-บ่ายของประเทศไทยอยู่ที่ 15 องศา

ทำให้การลงทุนคุ้มค่ายิ่งขึ้น คืนทุนได้เร็วขึ้น

 

ประเภทของหลังคา และพื้นที่หลังคา

ประเภทหลังคาในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมใช้กันส่วนมากมีประมาณ 3-4 แบบ เท่านั้น คือ..

1. หลังคามุงกระเบื้องลอน

2. หลังคาเมทรัลชีต

3. หลังคาเทปูนดาดฟ้าอาคาร

4. หลังคาหน้าจั่ว

เนื่องจากรูปบบการประกอบหลังคาที่แตกต่างกัน และทางบริษัทได้มีการเตรียมอุปกรณ์ชุดติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้ทั้งหมด แต่ก็ต้องเจาะลงข้อมูลรายละเอียดของหลังคาให้ชัดเจนมากที่สุด เพื่อความพร้อมให้การเตรียมชุดติดตั้งให้ตรงตามประเภทของหลังคานั้นๆ

ส่วนการรับน้ำหนัก แผงโซล่าเซลล์ ที่ติดตั้งนั้นส่วนใหญ่บ้านในเมืองไทยมีคานที่แข็งแรงมากพอสำหรับรองรับแผงโซล่าเซลล์ได้ เพราะทางผู้ผลิตได้คัดเลือกใช้วัสดุเบา แข็งแรงทนทาน มีการกระจานแรงได้ถึง 15 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จึงทำให้หลังคาบ้านทั่วไปสามารถรองรับได้ แต่อย่างไรก็ตามควรตรวจสอบสภาพของคานหลังคาบ้านว่าอยู่ในสภาพเสียหายหรือไม่ด้วย


ตำแหน่งติดตั้งอินเวอร์เตอร์ และงานเดินสายไฟ

อินเวอร์เตอร์เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องระบุตำแหน่งวาง ควรอยู่ใกล้ตำแหน่งจุดรวมระบบไฟฟ้าของบ้าน เช่น เมนเบรกเกอร์ เพื่อให้ปลอดภัย ดูแลรักษาง่าย การเดินสายก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อย

การสำรวจเหล่านี้ สามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยทางบริษัทได้จัดทำแบบสำรวจไว้ให้ท่านแล้ว

สงสัย หรือ ต้องการคำปรึกษา ติดต่อเราได้

คุณภาณุ : 087-204-3322

คุณภาคภูมิ : 088-420-8882  

Powered by www.solarcellcity.com @ 2013 All right reserved.