การรับประกันระบบโซล่าเซลล์

 

ทางบริษัทมีนโยบายขายสินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐานรองรับ ดังนั้นสินค้าของบริษัททุกชิ้นจะมีการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณต์อย่างชัดเจน ไม่มีชิ้นไหนเครมไม่ได้ (อยู่ในเงื่อนไขการประกัน)

 

ประกันงานติดตั้ง โดยทีมงานช่างของบริษัท

  • 6 mount Installation warranty

 

ประกันสินค้า แผงโซล่าเซลล์ โดยโรงงานผู้ผลิต (PV Module Manufacturer)

  • 10 Years Product warranty
  • 25 Years power output,
  • At 1st-10th Year, Power output of module >=90%
  • At 13th-25th Years, Power output of module >=80%

 

 

ประกันสินค้า อินเวอร์เตอร์ โดยโรงงานผู้ผลิต (Grid Tie Inverter Manufacturer)

  • 5 Years,
  • 10 Years (option)

 

Powered by www.solarcellcity.com @ 2013 All right reserved.